SEOSiteCheckup Cookies [June 2024]

To get a SEOSiteCheckup pro account for free using SEOSiteCheckup cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Seositecheckup pro account cookies.

[
{
"domain": ".app.seositecheckup.com",
"expirationDate": 1751659925,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__stripe_mid",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "6cca58f2-f7e4-4f02-bde0-12242cdd40dbb5d5d4"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1755800750.10241,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.547219598.1713032294"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.123367,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_nv",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.122156,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_slim",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1721240697122"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1755800750.131297,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_7L2HXJ80CQ",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1721240698.54.1.1721240750.0.0.1877998159"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.992584,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_norec_sess",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.126753,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_targlpt",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "U0VPIFRvb2xzLCBTb2Z0d2FyZSBhbmQgQXJ0aWNsZXMgfCBTRU8gU2l0ZSBDaGVja3Vw"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.126424,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_targlpu",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "aHR0cHM6Ly9zZW9zaXRlY2hlY2t1cC5jb20v"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1752776697.121027,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_wid",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "12345678"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1728900671,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.419944930.1721124671.1538679193.1721240743.1721240746"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ssc.iam",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "{%22access_token%22:%22eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTcyMTI0MDc3NSwianRpIjoiMmU1OGFjNWQtM2MyOS00NjJmLWEyNzItZWQ0MDk2NGFmM2FiIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQyYmMyZDQwLTUwMDYtNDMzYi1hODY1LWZlODEyMzcwODNmNCIsIm5iZiI6MTcyMTI0MDc3NSwiZXhwIjoxNzIxMjQxMzc1LCJpZGVudGl0eSI6ImQyYmMyZDQwLTUwMDYtNDMzYi1hODY1LWZlODEyMzcwODNmNCIsInVzZXJfY2xhaW1zIjp7Im9fZ3VpZCI6ImQyYmMyZDQwLTUwMDYtNDMzYi1hODY1LWZlODEyMzcwODNmNCIsIm9yZ19yb2xlIjoib3duZXIiLCJ1X3JvbGVzIjpbInJlZ2lzdGVyZWQtdXNlciJdLCJzdWJzY3JpcHRpb24iOnsic3RhdHVzIjoiYWN0aXZlIiwicGxhbl9jb2RlIjoic3NjX3dlYm1hc3Rlcl9tb250aGx5X3BsYW5fMjAyMiJ9fX0.0Lb2X8s8OXHHROeJbGhxwTx7IKKjvauOI8QTXoa0ryw%22%2C%22refresh_token%22:%22eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTcyMTI0MDc3NSwianRpIjoiY2ZhMzBjMjktODQyOC00MTZkLTg1ZTQtYzVlMmMxZmRkNGNmIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJzdWIiOiJkMmJjMmQ0MC01MDA2LTQzM2ItYTg2NS1mZTgxMjM3MDgzZjQiLCJuYmYiOjE3MjEyNDA3NzUsImV4cCI6MTcyMTMyNzE3NSwiaWRlbnRpdHkiOiJkMmJjMmQ0MC01MDA2LTQzM2ItYTg2NS1mZTgxMjM3MDgzZjQiLCJ1c2VyX2NsYWltcyI6eyJvX2d1aWQiOiJkMmJjMmQ0MC01MDA2LTQzM2ItYTg2NS1mZTgxMjM3MDgzZjQiLCJvcmdfcm9sZSI6Im93bmVyIiwidV9yb2xlcyI6WyJyZWdpc3RlcmVkLXVzZXIiXSwic3Vic2NyaXB0aW9uIjp7InN0YXR1cyI6ImFjdGl2ZSIsInBsYW5fY29kZSI6InNzY193ZWJtYXN0ZXJfbW9udGhseV9wbGFuXzIwMjIifX19.WqDl-H7CaNLPQaE1jteU01s5IMb6n5Frbz49TmqPMxg%22}"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1751219868.817488,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "usprivacy",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1N--"
}
]

🙏 Please don’t logout after login 🙏

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message on Telegram.