SEOSiteCheckup Cookies [April 2024]

To get a SEOSiteCheckup pro account for free using SEOSiteCheckup cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Seositecheckup pro account cookies.

[
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1748532640.095888,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.547219598.1713032294"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508609.366944,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_nv",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508609.365395,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_slim",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1713972609364"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1748532640.125868,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_7L2HXJ80CQ",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1713972608.7.1.1713972640.0.0.1394504230"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508610.069182,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_norec_sess",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508609.369319,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_targlpt",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "U0VPIFRvb2xzLCBTb2Z0d2FyZSBhbmQgQXJ0aWNsZXMgfCBTRU8gU2l0ZSBDaGVja3Vw"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508609.368626,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_targlpu",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "aHR0cHM6Ly9zZW9zaXRlY2hlY2t1cC5jb20v"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1745508609.365107,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__insp_wid",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "12345678"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"expirationDate": 1720808294,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.414565069.1713032294.1208773548.1713972611.1713972634"
},
{
"domain": ".seositecheckup.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ssc.iam",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "{%22access_token%22:%22eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTcxMzk3MjY0MiwianRpIjoiYWQ1OWExYWYtOTNhOS00ODFkLWI4ZmQtNGRmNTExNjNkOTYzIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImMzNGMwNTcwLTlkZTQtNDA1Ny1iZDRmLTMwOTU2MGM1ODlkYyIsIm5iZiI6MTcxMzk3MjY0MiwiZXhwIjoxNzEzOTczMjQyLCJpZGVudGl0eSI6ImMzNGMwNTcwLTlkZTQtNDA1Ny1iZDRmLTMwOTU2MGM1ODlkYyIsInVzZXJfY2xhaW1zIjp7InN1YnNjcmlwdGlvbiI6eyJzdGF0dXMiOiJhY3RpdmUiLCJwbGFuX2NvZGUiOiJzc2Nfd2VibWFzdGVyX21vbnRobHlfcGxhbl8yMDIyIn19fQ.VZSL45x4eRh49QjSZIHmaLoVnM0LFfZHFITjnJn4fOQ%22%2C%22refresh_token%22:%22eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTcxMzk3MjY0MiwianRpIjoiZTQxOTIyZTUtZmI2MC00OTIzLWI1NDMtZTM3ODkwOTUxN2ZlIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJzdWIiOiJjMzRjMDU3MC05ZGU0LTQwNTctYmQ0Zi0zMDk1NjBjNTg5ZGMiLCJuYmYiOjE3MTM5NzI2NDIsImV4cCI6MTcxNDA1OTA0MiwiaWRlbnRpdHkiOiJjMzRjMDU3MC05ZGU0LTQwNTctYmQ0Zi0zMDk1NjBjNTg5ZGMiLCJ1c2VyX2NsYWltcyI6eyJzdWJzY3JpcHRpb24iOnsic3RhdHVzIjoiYWN0aXZlIiwicGxhbl9jb2RlIjoic3NjX3dlYm1hc3Rlcl9tb250aGx5X3BsYW5fMjAyMiJ9fX0.MNheEYcIcqZDeJTK9ff9xzkYYlxKYGP9ClnCT0Tl1dc%22}"
}
]

๐Ÿ™ Please donโ€™t logout after login ๐Ÿ™

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message on Telegram.