Cloud Academy Premium Cookies [June 2024]

To get a Cloud Academy premium account for free using Cloud Academy cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Cloud Academy cookies.

[
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721241317,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_dd_s",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "rum=0&expire=1721241313739"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1755800414.925319,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.1798409064.1718862060"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id-v3",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253AAQAKIHpht2w2vHq2-Owl90CzxZoaQJlWvGukBn5Bhkma99Z_EHwYBCDu59arBjABOgSbDnvpQgSX84NX.PJbSmcysiHCW5htXfihW2wxNDrzdj66e2gZHg28QIrE"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1752776406,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clck",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "3c1jsd%7C2%7Cfnj%7C0%7C1561"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1747297672.451333,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_svisitor",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "b0f7d517942e3c007bb975658d0300006e68ad00"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1752776410,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__zlcmid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1LDmdMz3xrOWxrA"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1722440413.752209,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "ca_refresh",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "v1.MZpMkpLHUrf8SGTDP-k3Ie6q--csu7hbibRoyEXjH2HGvrtz_YPGe_dood7zM8G9616sCx1ikLRps2zjkJ4fqUk"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1722440413.751928,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "ca_jwt",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IlJUZEdOemxHTXpreVJrSkROekE1UWpnNVFVTkJSamxEUWpRd01VTkVRa05DUlRkRE1USkdSZyJ9.eyJodHRwczovL2NsZGEuY28vY2xhaW1zL2VtYWlsIjoiY2F0YWRvODI2OEBiYWNha2kuY29tIiwiaHR0cHM6Ly9jbGRhLmNvL2NsYWltcy91c2VybmFtZSI6ImNhdGFkbzgyNjhAYmFjYWtpLmNvbSIsImh0dHBzOi8vY2xkYS5jby9jbGFpbXMvdGVuYW50X2lkIjoiY2xvdWRhY2FkZW15IiwiaHR0cHM6Ly9jbGRhLmNvL2NsYWltcy9leHRlcm5hbF91c2VyX2lkIjoiNjY5MTYxZmIyY2RmZGUwYTVkODI4YzY1IiwiaHR0cHM6Ly9jbGRhLmNvL2NsYWltcy9hY2NvdW50X2lkIjpudWxsLCJodHRwczovL2NsZGEuY28vY2xhaW1zL2V4dGVybmFsX2FjY291bnRfaWQiOm51bGwsImh0dHBzOi8vY2xkYS5jby9jbGFpbXMvdXNlcl9pZCI6MTEwNDkxNCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9jbG91ZGFjYWRlbXkuYXV0aDAuY29tLyIsInN1YiI6ImF1dGgwfDY2OTE2MWZiMDUyOGZiNTE2ZGVjZjQ3ZSIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vY2xvdWRhY2FkZW15LmNvbS9hcGkvIiwiaWF0IjoxNzIxMjQwNDM5LCJleHAiOjE3MjEyNDE2MzksInNjb3BlIjoiY29uc3VtcHRpb246cmVhZCBzdXJ2ZXlzOnJlYWQgc3Vic2NyaXB0aW9uczpyZWFkIGtnbm9kZXM6d3JpdGUgc3VydmV5czp3cml0ZSB1c2VyczpyZWFkIGNhcmVlcjpyZWFkIGNvbnRleHR1YWxjb250ZW50OnJlYWQga2dub2RlczpyZWFkIGNlcnRpZmljYXRpb25zOndyaXRlIGFydGlmaWNpYWxxdWVzdGlvbnM6d3JpdGUgbGVnYWN5OnJlYWQgY29udGV4dHVhbGNvbnRlbnQ6d3JpdGUgc2tpbGxnYXBzOnJlY29tbWVuZCBub3RpZmljYXRpb25zOnNlbmQgb25ib2FyZGluZzp3cml0ZSB1c2Vyczp3cml0ZSBub3RpZmljYXRpb25zOnJlYWQgcmVjb21tZW5kZXJwcmVkaWN0aW9uOnJlYWQgb25ib2FyZGluZzpyZWFkIHVzZXJnYW1pZmljYXRpb246cmVhZCB1c2VyYWNxdWlzaXRpb25zOndyaXRlIGNvbnN1bXB0aW9uOndyaXRlIHN1YnNjcmlwdGlvbnM6d3JpdGUgdXNlcmFjcXVpc2l0aW9uczpyZWFkIGtnbm9kZXM6cmVjb21tZW5kIHNjb3Jpbmc6Y29tcHV0ZSB1c2VyZ2FtaWZpY2F0aW9uOndyaXRlIGxlZ2FjeTp3cml0ZSBhcnRpZmljaWFscXVlc3Rpb25zOnJlYWQgY2VydGlmaWNhdGlvbnM6cmVhZCBjYXJlZXI6d3JpdGUgb2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiLCJndHkiOiJwYXNzd29yZCIsImF6cCI6InlLV0dwcDRFeTRuaEFVQVoybkh3S0o3SndmSlRtQXllIn0.gO4zXuyeUnj-dD1sueY7SZqlG-1iHt2feBLUg2FrSTnMdFrd5TNRch0R1qE74Yw84xzlr9MhWr9h29MZx5gaGzS4TAuRR9Y_F9e2baheldThwvvicpBSevxJ0UqO3rFplDyKbIOMnr55MfABVBkS0lJOVPcK5bXSK18teUtkbbMaBT_lvZ87PsOGt9z0ixdEM6rA31tLVMbsMe8bSa2t5LgvjrjHcYU0oqpwCzE1dNin7Z3hGCX-ZjsGex6TSNnC48kYb6NJoJx6ldc12Ptp-VDagZf_SS-xi5zZ0Ou0Z7-15ONsmIr_Er2f183UMsKISvu4jIWJmG-1cCISUxNjXA"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1752251490,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "CookieConsent",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "{stamp:%27jVGGwqr0RC5SF2U+8kSG1JzLZR8fRudPARbAMOazFnb569KcBpDhxg==%27%2Cnecessary:true%2Cpreferences:true%2Cstatistics:true%2Cmarketing:true%2Cmethod:%27explicit%27%2Cver:4%2Cutc:1720715490163%2Cregion:%27bd%27}"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1752776415,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSessionUser_434836",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6IjJhYmRlZDQ1LTdlYmEtNWJkOC05Y2M1LWM1ZWRiMTVlZmQwNyIsImNyZWF0ZWQiOjE3MTI3Mzc2NzIxOTksImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ=="
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721326814,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "31188870446911ef9108711a3991f3ae"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1726638061,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.1238958648.1718862061"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253A0-92811339-631e-560f-5ef5-bfcdd2b716e5.fUv9xPdLBATqpM039ewF%252BY1qtlFy03di5NtTxOas0RA"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1752339811,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__stripe_mid",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "78202857-9b3d-4c1a-8615-811be73cc4323dfa56"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721320272,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_an_uid",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "7529394211650300891"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1723832405,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-r-source",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "www.qa.com"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721242214,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hssc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "150207721.2.1721240407595"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hssrc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1736792414,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hstc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "150207721.f922421162ee4bb71fa543730d7eca5f.1712737670392.1721123820752.1721240407595.69"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721326815,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clsk",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "bxkwwq%7C1721240415828%7C2%7C1%7Cr.clarity.ms%2Fcollect"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1729016414,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_fbp",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "fb.1.1712737672602.2042547579"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1755800414.794267,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_872LPKTT2L",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1721240405.67.1.1721240414.51.0.0"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1755800414.92426,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_JZL14ZV4K2",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1721240207.16.1.1721240414.44.0.0"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721254807,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_session",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "74cc46ca-156b-47e2-8bb9-72cb9a529ef0"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1747297667.50551,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_visitor",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "07b34314-c7f8-4759-8507-b73749ef781b"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721242206,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSession_434836",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6IjAzOTdlYjViLWI2ZDUtNGMwNS05YjBhLTI4YzZhNzlkZWNiOCIsImMiOjE3MjEyNDA0MDY3NDAsInMiOjAsInIiOjAsInNiIjowLCJzciI6MCwic2UiOjAsImZzIjowLCJzcCI6MH0="
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1754936414,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "e77c2590975d11eeb65c2db24f649f6f"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1736792414,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "hubspotutk",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "f922421162ee4bb71fa543730d7eca5f"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1728915250,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "messagesUtk",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1c6d5e7bad624aae82f41321c0f79a73"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1723832405,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-r-date",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "2024-07-17T18:20:05.075Z"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id-v2",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253AkoETOWMeVg9e9b_N0rcW5Wfm0SY.9bcLuN4PD9vMmDmFk8jPjYOq408rH54imikkxlB3AVg"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "themeMode",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "light"
}
]

🙏 Please don’t logout after login 🙏

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message on Telegram.