Cloud Academy Premium Cookies [April 2024]

To get a Cloud Academy premium account for free using Cloud Academy cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Cloud Academy cookies.

[
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1713973024,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_dd_s",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "rum=0&expire=1713973021810"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1748532118.097092,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.920705953.1712737672"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id-v3",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253AAQAKIHpht2w2vHq2-Owl90CzxZoaQJlWvGukBn5Bhkma99Z_EHwYBCDu59arBjABOgSbDnvpQgSX84NX.PJbSmcysiHCW5htXfihW2wxNDrzdj66e2gZHg28QIrE"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1745508103,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clck",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "3c1jsd%7C2%7Cfl7%7C0%7C1561"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1747297672.451333,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_svisitor",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "b0f7d517942e3c007bb975658d0300006e68ad00"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1745406322,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__zlcmid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1LDmdMz3xrOWxrA"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1715172117.109159,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "ca_refresh",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "v1.MTDdpI8JvNxyVCzCHmSs57-qyQaYmJcUw8aSN2__Lw_gSCsn4d01vdnzsMh6MygTDdHyCGMDgBpBh7HKwQ1LLNE"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1715172117.108942,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "ca_jwt",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IlJUZEdOemxHTXpreVJrSkROekE1UWpnNVFVTkJSamxEUWpRd01VTkVRa05DUlRkRE1USkdSZyJ9.eyJodHRwczovL2NsZGEuY28vY2xhaW1zL2VtYWlsIjoibGF1cmVucGhsaUBlZHV0ZWNoYWNrLmNvbSIsImh0dHBzOi8vY2xkYS5jby9jbGFpbXMvdXNlcm5hbWUiOiJsYXVyZW5waGxpQGVkdXRlY2hhY2suY29tIiwiaHR0cHM6Ly9jbGRhLmNvL2NsYWltcy90ZW5hbnRfaWQiOiJjbG91ZGFjYWRlbXkiLCJodHRwczovL2NsZGEuY28vY2xhaW1zL2V4dGVybmFsX3VzZXJfaWQiOiI2NjIzOTIzNGEzNzA2ZTA4NWNlZDg2MGYiLCJodHRwczovL2NsZGEuY28vY2xhaW1zL2FjY291bnRfaWQiOm51bGwsImh0dHBzOi8vY2xkYS5jby9jbGFpbXMvZXh0ZXJuYWxfYWNjb3VudF9pZCI6bnVsbCwiaHR0cHM6Ly9jbGRhLmNvL2NsYWltcy91c2VyX2lkIjoxMDc3NzU3LCJpc3MiOiJodHRwczovL2Nsb3VkYWNhZGVteS5hdXRoMC5jb20vIiwic3ViIjoiYXV0aDB8NjYyMzkyMzQ2MGZlOTdkZjQxN2MzN2ZmIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly9jbG91ZGFjYWRlbXkuY29tL2FwaS8iLCJpYXQiOjE3MTM5NzIxMTksImV4cCI6MTcxMzk3MzMxOSwic2NvcGUiOiJjb25zdW1wdGlvbjpyZWFkIHN1cnZleXM6cmVhZCBzdWJzY3JpcHRpb25zOnJlYWQga2dub2Rlczp3cml0ZSBzdXJ2ZXlzOndyaXRlIHVzZXJzOnJlYWQgY2FyZWVyOnJlYWQgY29udGV4dHVhbGNvbnRlbnQ6cmVhZCBrZ25vZGVzOnJlYWQgY2VydGlmaWNhdGlvbnM6d3JpdGUgYXJ0aWZpY2lhbHF1ZXN0aW9uczp3cml0ZSBsZWdhY3k6cmVhZCBjb250ZXh0dWFsY29udGVudDp3cml0ZSBza2lsbGdhcHM6cmVjb21tZW5kIG5vdGlmaWNhdGlvbnM6c2VuZCBvbmJvYXJkaW5nOndyaXRlIHVzZXJzOndyaXRlIG5vdGlmaWNhdGlvbnM6cmVhZCByZWNvbW1lbmRlcnByZWRpY3Rpb246cmVhZCBvbmJvYXJkaW5nOnJlYWQgdXNlcmdhbWlmaWNhdGlvbjpyZWFkIHVzZXJhY3F1aXNpdGlvbnM6d3JpdGUgY29uc3VtcHRpb246d3JpdGUgc3Vic2NyaXB0aW9uczp3cml0ZSB1c2VyYWNxdWlzaXRpb25zOnJlYWQga2dub2RlczpyZWNvbW1lbmQgc2NvcmluZzpjb21wdXRlIHVzZXJnYW1pZmljYXRpb246d3JpdGUgbGVnYWN5OndyaXRlIGFydGlmaWNpYWxxdWVzdGlvbnM6cmVhZCBjZXJ0aWZpY2F0aW9uczpyZWFkIGNhcmVlcjp3cml0ZSBvZmZsaW5lX2FjY2VzcyIsImd0eSI6InBhc3N3b3JkIiwiYXpwIjoieUtXR3BwNEV5NG5oQVVBWjJuSHdLSjdKd2ZKVG1BeWUifQ.gzVJjlje0T-hbi-ZA8zasBOSsyHftzu8PmZJkgzuU6yTgHAu4AwfD3ykWCV2DciRZU8wY368FEU_2ZvwTuDOKDPRBHURu3olIrOYxr3B_OurYkKKl6j38bswUiqtjE30NO9ErNA9cGKo2xJQz37ELJPhRWwWUfGkaFLAba2Hp53cARQyZZwCaLajO1aJIchlQadD0Fp8uYNxYeHNLVo2dhyTvhI1e5ywfKOWYknfpzqhWi7Wefe7SkYCRH-gqAPQHXMm_PXtZdJSuSt_zEVrGWvM1Iig-vUmEzQP6u5JwfaYhy6E1gp07y4znu2caUgFxazTdJpNA3gflMIjlpERhA"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1715329671,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "CookieConsent",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "{stamp:%27-1%27%2Cnecessary:true%2Cpreferences:true%2Cstatistics:true%2Cmarketing:true%2Cmethod:%27implied%27%2Cver:1%2Cutc:1712737671893%2Cregion:%27BD%27}"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1745508118,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSessionUser_434836",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6IjJhYmRlZDQ1LTdlYmEtNWJkOC05Y2M1LWM1ZWRiMTVlZmQwNyIsImNyZWF0ZWQiOjE3MTI3Mzc2NzIxOTksImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ=="
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1714058517,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "5a854170024e11ef9bc8ebf707b4331a"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1720513672,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.239009457.1712737672"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253A0-92811339-631e-560f-5ef5-bfcdd2b716e5.fUv9xPdLBATqpM039ewF%252BY1qtlFy03di5NtTxOas0RA"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1714576903,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_an_uid",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "7529394211650300891"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1713973917,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hssc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "150207721.2.1713972115102"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hssrc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1729524117,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__hstc",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "150207721.f922421162ee4bb71fa543730d7eca5f.1712737670392.1713870288926.1713972115102.10"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1714058518,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clsk",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1ulczwi%7C1713972118996%7C3%7C1%7Ca.clarity.ms%2Fcollect"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1721748121,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_fbp",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "fb.1.1712737672602.2042547579"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1748532118.096186,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_872LPKTT2L",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1713972102.9.1.1713972118.44.0.0"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1713986503,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_session",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "58745a54-ab3c-4c9d-8ce2-8b4ce995ef76"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1747297667.50551,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_gd_visitor",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "07b34314-c7f8-4759-8507-b73749ef781b"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1713973915,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSession_434836",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6ImI2YmUyMDRhLTdlNjgtNGYwNS04NjRlLTEzMWZkYmZjOWM3YiIsImMiOjE3MTM5NzIxMTUwNDUsInMiOjAsInIiOjAsInNiIjowLCJzciI6MCwic2UiOjAsImZzIjowLCJzcCI6MH0="
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1747668117,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "e77c2590975d11eeb65c2db24f649f6f"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1729524117,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "hubspotutk",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "f922421162ee4bb71fa543730d7eca5f"
},
{
"domain": ".cloudacademy.com",
"expirationDate": 1728915250,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "messagesUtk",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1c6d5e7bad624aae82f41321c0f79a73"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"expirationDate": 1744273672,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id-v2",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253AkoETOWMeVg9e9b_N0rcW5Wfm0SY.9bcLuN4PD9vMmDmFk8jPjYOq408rH54imikkxlB3AVg"
},
{
"domain": "cloudacademy.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "themeMode",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "light"
}
]

๐Ÿ™ Please donโ€™t logout after login ๐Ÿ™

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message on Telegram.