Semrush Cookies [April 2024]

To get a Semrush premium account for free using Semrush cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Semrush premium cookies.

[
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_mkto_trk",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "id:519-IIY-869&token:_mch-semrush.com-1681909380254-57781"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "support_country",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "us"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713445374,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ref_code",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "__default__"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1715605380,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ttp",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "pjS1R4bd2cCoJFDfw5G0NCncgDs"
},
{
"domain": ".www.semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253A0-c0d296c4-a09d-5df0-7630-8a08c6d71199.a1PC%252BJPrZ8goaCuw%252FY%252BzE64xVXf1MATAAQXG4%252FIPcgs"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_HYWKMHR981",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1681919689.2.0.1681919692.57.0.0"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1715605380,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_tt_enable_cookie",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1689695693,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_fbp",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "fb.1.1681909380179.1430365921"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713445374,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "refer_source",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "\"\""
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1682006092,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "7e63ec50deb211ed857f61d2eac93a79"
},
{
"domain": ".www.semrush.com",
"expirationDate": 1681986953.775359,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "GCLB",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "CKSX3NWd-KOLyAE"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1716460554.234748,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "visit_first",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1681900554233"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1715615692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0a53a770c89611edac5505c3ccf256e7"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_BPNLXP3JQG",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1681919689.2.0.1681919692.57.0.0"
},
{
"domain": ".www.semrush.com",
"expirationDate": 1681995774,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ln_or",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyIzODc1MzgiOiJkIn0%3D"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713455705,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.1899485975.1681909369"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1689685369,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.251779059.1681909369"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1682006105,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.1674745725.1681909369"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1689695692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetmsclkid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "_uet3e22338bcbcb10328425504dab78db8c"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "cookiehub",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbnN3ZXJlZCI6ZmFsc2UsInJldmlzaW9uIjoxLCJkbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd1NhbGUiOnRydWUsImltcGxpY3QiOnRydWUsInJlZ2lvbiI6IkcwIiwidG9rZW4iOiI5WHBpamFOZmZiUExXTm9YSjFIdmNFbTIxbVFCcmhMNzZuWm8xUFlWV2Y0Um11aU45RXBTbmR3M2M5WEFoWWUxIiwidGltZXN0YW1wIjoiMjAyMy0wNC0xOVQxMDozNTo1NS41ODNaIiwiYWxsQWxsb3dlZCI6dHJ1ZSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W10sInZlbmRvcnMiOltdLCJzZXJ2aWNlcyI6W119"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1681995760,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "PHPSESSID",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eb52076d5738af49bef7a7880b7c2a6f"
},
{
"domain": ".www.semrush.com",
"expirationDate": 1713455692,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "sa-user-id-v2",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "s%253AwNKWxKCdXfB2MIoIxtcRmd_pQ5c.uQ8umwjiTEjHTQGZEFnMJbb44CdJj2eTF4VbR7Rs%252F18"
},
{
"domain": ".semrush.com",
"expirationDate": 1681995762.410307,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "SSO-JWT",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJlYjUyMDc2ZDU3MzhhZjQ5YmVmN2E3ODgwYjdjMmE2ZiIsImlhdCI6MTY4MTkwOTM1OCwiaXNzIjoic3NvIiwidWlkIjoxNTE2NDAxM30.AaOTbCn-YNYkdYhCgxB4xWxfppugJiMokWrtDcRdsc-3M58qPwGy4veuSVA4KBaQsj6obPr9QWimMONfXFdjJg"
}
]

๐Ÿ™ Please donโ€™t logout after login ๐Ÿ™

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message on Telegram.